Договірні відносини

Важливо!
Укладення договору пропостачання електричної енергії постачальником універсальних послуг здійснюєтьсяза умови наявності у споживача діючого договору про надання послуг з розподілу електричної енергії з Оператором системи розподілу.

Порядок постачання електричної енергії здійснюється згіднодо Правил роздрібного ринку електричноїенергії, що затверджені постановою НКРЕКП від 14.03.2018 № 312 (далі –ПРРЕЕ), на умовах договору, укладеного з електропостачальником.

Не допускається споживання (використання) електричної енергії споживачем без укладення відповіднодо ПРРЕЕ договору з електропостачальником та інших договорів, передбаченихПРРЕЕ.

Постачальник універсальних послуг здійснює постачання електричної енергії на підставі договору про постачання електричної енергії постачальником універсальнихпослуг, який розробляється на основі Типового договору (додаток 6 доПРРЕЕ).

Укладення, внесення змін, продовження строку дії чи розірваннядоговору про постачання електричної енергії постачальником універсальнихпослуг здійснюється відповідно до вимог законодавства та ПРРЕЕ.

Для того, щоб стати нашим клієнтом та отримувати послуги з постачання електричної енергії постачальником універсальних послуг, Вам необхідно заповнити заяву-приєднання до умов договору про постачання електричної енергії  постачальником універсальних послуг та вказати обрану комерційну пропозицію, а також відповідно до п. 3.2.12. ПРРЕЕ надати наступні документи:

1) копію паспорта (для фізичних осіб) або витяг, або довідку, або копію виписки з ЄДР (для юридичних осіб) споживача;

2) документ, що посвідчує право на представництво інтересів особи у випадку подання заяви представником (для фізичних осіб), або документ, що посвідчує право особи діяти від імені юридичної особи (для юридичних осіб);

3) копія документа, що підтверджує право власності чи користування об'єктом;

4) паспорт точки розподілу/передачі об'єкта (площадки вимірювання).

Згідно п. 3.3.5. Правил, разом із заявою-приєднанням новий споживач постачальника універсальних послуг додатково надає такі документи:

1) для фізичних осіб: копію довідки про присвоєння ідентифікаційного номера або реєстраційного номера картки платника податків або копію паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні або інші переконання відмовляються від прийняття ідентифікаційного номера, офіційно повідомили про це відповідні органи державної влади і мають відмітку у паспорті);

2) копію документа, яким визначено право власності чи користування (оренда, позичка, управління тощо) на об'єкт (приміщення), або копію документа, що підтверджує право власності чи користування на земельну ділянку (у разі відсутності на відповідній земельній ділянці об'єкта);

3) у разі смерті побутового споживача, особа (спадкоємець), що звертається для укладення договору, має надати копію довідки від нотаріуса, що підтверджує подання заяви про прийняття спадщини.

Переважне право на укладення такого договору має право особа (спадкоємець), яка проживає за адресою місцезнаходження об'єкта побутового споживача та надасть документальне підтвердження місця реєстрації або довідку органів місцевого самоврядування про місце фактичного проживання за адресою місцезнаходження об'єкта побутового споживача;

 4) копію декларації (повідомлення) про початок виконання будівельних робіт або дозволу на виконання будівельних робіт (для укладення договору споживача про надання послуг з розподілу (передачі) та постачання електричної енергії на будівельні майданчики, якщо наявність такого дозволу є обов'язковою або зазначені документи вимагаються законодавством у сфері містобудування) та/або у визначених законодавством випадках - копію декларації про готовність об'єкта до експлуатації або сертифіката (для новозбудованих та реконструйованих електроустановок).

У разі  неможливості приєднання до умов договору на умовах обраної комерційної пропозиції Товариство письмово повідомляє  Споживача про відмову в укладенні відповідного договору та повертає йому документи, які були надані разом із заявою- приєднання.

Також Ви можете оформити договір онлайн за допомогою нашого сервісу

Договір про постачання електричної енергії
Архів
Договір про купівлю-продаж електричної енергії за механізмом самовиробництва
Договір купівлі-продажу за зеленим тарифом
Архів Договір купівлі-продажу за зеленим тарифом