Ліміти

Що буде, якщо не коригувати обсяги споживання?

У випадку, якщо відхилення фактичних обсягів споживання від заявлених складає більше ніж визначено в договорі (або додатку до нього), то на величину відхилення нараховуватимуться додаткові штрафні нарахування (штрафні санкції). Сума штрафу розраховується шляхом множення величин відхилення на ціну, визначену відповідно до умов договору про постачання електричної енергії з урахуванням визначеного в тому ж таки договорі коефіцієнту. Як наслідок, переплата за спожиту електричну енергію.

Що робити якщо обсяги споживання змінюються?

Кожен Клієнт ТОВ «ООЕК» має право коригувати свої заявлені обсяги споживання на майбутні періоди в залежності від його реальних потреб. Для цього необхідно:

  • Надати на адресу ТОВ «ООЕК» або в особистому кабінеті, не пізніше ніж у зазначений в договорі (або додатку до нього) термін до запланованої дати коригування обсягів постачання електричної енергії, письмове звернення на збільшення або зменшення заявленого обсягу постачання електричної енергії. Зразок звернення викладено нижче;
  • У випадку збільшення заявленого обсягу споживання, здійснити попередню оплату у 100% сумі заявленого обсягу електричної енергії
Заява на коригування лімітів Коригування лімітів online