Постачання за універсальною послугою

Хто має право на отримання універсальної послуги

Малий непобутовий споживач

Непобутовий споживач, який купує електричну енергіюдля власного споживання, електроустановки якого приєднані до електричних мереж з договірною потужністю до 50кВт (до 31.12.2020 - з договірною потужністю до 150кВт);

Бюджетна установа

Незалежно від розміру договірної потужності приєднання до електромереж (право на отримання універсальної послуги діє до 31.12.2020)

Тарифи на універсальну послугу на 2023 рік
Тарифи на універсальну послугу на 2022 рік
Тарифи на універсальну послугу на 2021 рік
Тарифи на універсальну послугу на 2020 рік
Тарифи на універсальну послугу на 2019 рік

Важливо!
Укладення договору пропостачання електричної енергії постачальником універсальних послуг здійснюєтьсяза умови наявності у споживача діючого договору про надання послуг з розподілу електричної енергії з Оператором системи розподілу.

Порядок постачання електричної енергії здійснюється згіднодо Правил роздрібного ринку електричноїенергії, що затверджені постановою НКРЕКП від 14.03.2018 № 312 (далі –ПРРЕЕ), на умовах договору, укладеного з електропостачальником.

Не допускається споживання (використання) електричної енергії споживачем без укладення відповіднодо ПРРЕЕ договору з електропостачальником та інших договорів, передбачених ПРРЕЕ.

Постачальник універсальних послуг здійснює постачання електричної енергії на підставі договору про постачання електричної енергії постачальником універсальнихпослуг, який розробляється на основі Типового договору (додаток 6 доПРРЕЕ).

Укладення, внесення змін, продовження строку дії чи розірваннядоговору про постачання електричної енергії постачальником універсальнихпослуг здійснюється відповідно до вимог законодавства та ПРРЕЕ.

Договір про постачання електричної енергії з ПУП
Архів ПУП