Постачання за універсальною послугою

Хто має право на отримання універсальної послуги

Малий непобутовий споживач

Непобутовий споживач, який купує електричну енергіюдля власного споживання, електроустановки якого приєднані до електричних мереж з договірною потужністю до 50кВт (до 31.12.2020 - з договірною потужністю до 150кВт);

Бюджетна установа

Незалежно від розміру договірної потужності приєднання до електромереж (право на отримання універсальної послуги діє до 31.12.2020)

Тарифи на універсальну послугу на 2024 рік
Тарифи на універсальну послугу на 2023 рік
Тарифи на універсальну послугу на 2022 рік
Тарифи на універсальну послугу на 2021 рік
Тарифи на універсальну послугу на 2020 рік
Тарифи на універсальну послугу на 2019 рік

Важливо!
Укладення договору пропостачання електричної енергії постачальником універсальних послуг здійснюєтьсяза умови наявності у споживача діючого договору про надання послуг з розподілу електричної енергії з Оператором системи розподілу.

Порядок постачання електричної енергії здійснюється згіднодо Правил роздрібного ринку електричноїенергії, що затверджені постановою НКРЕКП від 14.03.2018р. № 312 (далі –ПРРЕЕ), на умовах договору, укладеного з електропостачальником.

Не допускається споживання (використання) електричної енергії споживачем без укладення відповіднодо ПРРЕЕ договору з електропостачальником та інших договорів, передбачених ПРРЕЕ.

Постачальник універсальних послуг здійснює постачання електричної енергії на підставі договору про постачання електричної енергії постачальником універсальних послуг, який розробляється на основі Типового договору (додаток 6 до ПРРЕЕ).

Укладення, внесення змін, продовження строку дії чи розірваннядоговору про постачання електричної енергії постачальником універсальнихпослуг здійснюється відповідно до вимог законодавства та ПРРЕЕ.

Для того, щоб стати нашим клієнтом та отримувати послуги з постачання електричної енергії постачальником універсальних послуг, Вам необхідно заповнити заяву-приєднання про приєднання до умов договору про постачання електричної енергії постачальником універсальних послуг та вказати обрану комерційну пропозицію, а також відповідно до п. 3.2.12. ПРРЕЕ надати наступні документи:

1) копію паспорта (для фізичних осіб) або витяг, або довідку, або копію виписки з ЄДР (для юридичних осіб) споживача;

2) документ, що посвідчує право на представництво інтересів особи у випадку подання заяви представником (для фізичних осіб), або документ, що посвідчує право особи діяти від імені юридичної особи (для юридичних осіб);

3) копія документа, що підтверджує право власності чи користування об'єктом;

4) паспорт точки розподілу/передачі об'єкта (площадки вимірювання).

Згідно п. 3.3.5. ПРРЕЕ, разом із заявою-приєднанням новий споживач постачальника універсальних послуг додатково надає такі документи:

1) для юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців: витяг з ЄДР, роздрукований з Інтернету, або копію довідки, або копію виписки з ЄДР;

2) копію документа, яким визначено право власності чи користування (оренда, позичка, управління тощо) на об'єкт (приміщення), або копію документа, що підтверджує право власності чи користування на земельну ділянку (у разі відсутності на відповідній земельній ділянці об'єкта);

* У разі неможливості приєднання до умов договору на умовах обраної комерційної пропозиції Товариство письмово повідомляє Споживача про відмову в укладенні відповідного договору та повертає йому документи, які були надані разом із заявою- приєднання.

Також Ви можете оформити договір онлайн за допомогою нашого сервісу

Договір про постачання електричної енергії з ПУП
Договір про купівлю-продаж електричної енергії за механізмом самовиробництва
Архів ПУП