Постачання електроенергії

ОПИТУВАЛЬНИЙ ЛИСТ

для розрахунку ціни електроенергії та підготовки комерційної пропозиції.

1.Загальна інформація про підприємство:

заповніть всі поля форми*

Повна назва підприємства
Юридична адреса
Код ЕДРПОУ
Телефон/факс
Адреса електронної пошти
Номер договіру з оператором системи розподілу

2.Щомісячний обсяг споживання електричної енергії (активної) за останні 12 місяців:

заповніть всі поля форми*

Місяць, рік           Січень Лютий Березень Квітень Травень Червень Липень Серпень Вересень Жовтень Листопад Грудень
Обсяг споживання,
кВт*год

3.До якого класу напруги відноситься підприємство:

4.Облік споживання електричної енергії підприємства:

* - АСКОЕ/ЛУЗОД - система, що дозволяє зчитувати та передавати Оператору системи погодинні дані споживання електричної енергії. Споживачам, що мають таку систему, розраховується ціна яка відповідає їхньому фактичному профілю споживання.

Скачайте приклад файлу

5.Графік оплати за електроенергію:

6.Оплата послуг з розподілу електричної енергії мережами Оператора системи:

7.Найменування постачальника, з яким укладено договір про постачання електричної енергії:

8.Склав даний опитувальний лист(ПІБ):

поле обов'язкове для заповнення*

9.Інші побажання, коментарі:

ПОСТАЧАННЯ ЕЛЕКТРОЕНЕРГІЇ ЗА ВІЛЬНИМИ ЦІНАМИ (ПВЦ)

надається споживачам відповідно до умов комерційної пропозиції укладеної між постачальником електричної енергії та споживачем, та регулюється умовами роздрібного ринку електричної енергії.

УНІВЕРСАЛЬНА ПОСЛУГА

постачання електричної енергії побутовим та малим непобутовим споживачам, що гарантує їхні права бути забезпеченими електричною енергією. При цьому, універсальну послугу надають постачальники електричної енергії, на яких покладена дана функція. Постачання електричної енергії побутовим та малим непобутовим споживачам здійснюватиметься за цінами, встановленими НКРЕКП відповідно затвердженої Регулятором методики.

ЗМІНА ПОСТАЧАЛЬНИКА ТА НЕДОБРОСОВІСНА КОНКУРЕНЦІЯ – ЩО СПІЛЬНОГО АБО ЩО ПОЄДНУЄ ЦІ ПОНЯТТЯ?

З 1 липня 2019 року в Україні була запроваджена нова лібералізована модель оптового ринку електричної енергії відповідно до положень Закону України «Про ринок електричної енергії».

Так, метою нового ринку електричної енергії є запровадження конкурентних механізмів функціонування ринку електричної енергії, вільний вибір контрагентів та забезпечення права споживача вільно обирати постачальника електричної енергії. Відповідно, починаючи з 1 січня 2019 року так звані Обленерго (наразі це – оператори системи розподілу) втратили монополію на продаж електроенергії споживачам, і на ринку з’явились нові гравці – компанії постачальники, а тому кожен споживач наділяється можливістю самостійно обирати постачальника, у якого буде закуповувати електроенергію для власного споживання.

У зв’язку з чим, як і на будь - якому іншому ринку, обираючи потенційного бізнес-партнера, споживачам слід, насамперед, перевірити майбутню компанію-постачальника на наявність дозвільних документів, репутацію, якість комерційної пропозиції та сервіси, які він додатково пропонує споживачам, оскільки станом на сьогоднішній день за оцінками аналітиків ринку існують непоодинокі випадки виявлення недобросовісних суб’єктів господарювання в сфері постачання електричної енергії, які використовують заходи та методи, що вводять в оману споживачів.

Для прикладу, якщо протягом тривалого часу людина співпрацює з однією компанією, яка надає комплекс послуг, а зрештою на ринку впроваджуються нові правила, на вимогу яких така компанія розподіляється на дві автономні та незалежні одна від одної, то цілком логічно, що у будь-якої людини (споживача) проявиться беззаперечний інтерес та особлива цікавість до таких нововведень, однак слід враховувати, що така новизна може зосереджувати в собі велику кількість прихованих ризиків та тягарів для споживача.

Тому, потенційному споживачу перш за все, слід враховувати інформацію, що міститься у відкритому доступі на сайті Регулятора (Національної комісії, що здійснює державне регулювання в сферах енергетики та комунальних послуг) яка постійно актуалізується (з урахуванням нових ліцензій, виданих суб’єктам господарювання), зокрема щодо наявності чи відсутності Ліцензії на постачання електричної енергії. Також слід звернути увагу, чи "акредитовано" постачальника Оператором системи розподілу (ОСР), так на кожному офіційному веб-сайті ОСР розміщено перелік постачальників, з якими уклали відповідні договори. Поміж цього, з метою витіснення конкурентів, які невпинно працюють над позитивним іміджем своєї компанії інші суб’єкти господарювання вдаються до недобросовісних дій, що не відповідають вимогам чинного конкурентного законодавства завдяки нечесному використанню діючого законодавства та бажанню отримати надприбуток, а саме:

Формування персонально нижчої ціни за куповану електричну енергію для кожного споживача окремо.

З 1 липня фактично за новою моделлю генеруючі компанії здійснюють продаж електроенергії на декількох різних платформах, тому основна ціна електроенергії формується на 4-х ключових сегментах ринку: ринок двосторонніх договорів, ринок «на добу наперед» (РДН), внутрішньодобовий ринок (ВДР) та балансуючий ринок (БР).

Відтак, вартість електроенергії формується, виходячи з платформи ринку, на якому відбулася купівля електричної енергії, а також обсягів її споживання у певні проміжки часу.

Однак, з аналізу комерційних пропозицій електропостачальників можна побачити, що застосовуються різні механізми формування ціни, у більшості випадків постачальники електричної енергії встановлюють механізм розрахунку вартості електричної енергії на основі формули.

При цьому, акцентуємо Вашу увагу, що такі формули можуть бути як прості та зрозумілі для споживача, так і надто нагромаджені, що ще більше заплутує споживача. До цієї загальної вартості ще будуть входити витрати постачальника, пов’язані із закупівлею електроенергії. Крім того, деякі постачальники пропонують такі знижки на куповану електричну енергію, що в підсумку її кінцева вартість навіть не забезпечить покриття витрат постачальника на її закупівлю на всіх сегментах ринку.

Тому, стає очевидним той факт, що добросовісний постачальник не може запропонувати споживачу ціну нижчу ніж її собівартість на ринку електричної енергії, втім нажаль такі відомості не завжди є зрозумілими для пересічного громадянина, який залишається найбільш незахищеним від зловживань такими суб’єктами господарювання на ринку.

Працюючи з нашою Компанією, кожен споживач залишається впевненим, що ціни, встановлені на оптовому ринку електричної енергії, відображають справедливу й конкурентну взаємодію між попитом і пропозицією, а жоден прибуток не отриманий у результаті зловживання правилами діяльності на цьому ринку.

Якісь та умови комерційної пропозиції.

Оскільки новий ринок електроенергії передбачає конкуренцію, то споживач має нагоду самостійно обрати для себе найбільш вигідну комерційну пропозицію. Навіть більше споживачі можуть обрати для себе комерційні пропозиції різних постачальників у різні періоди часу.

Однак, слід детально відслідковувати повноту викладеної інформації у запропонованій комерційній пропозиції, оскільки схема роботи багатьох компаній будується за принципом фінансової піраміди та полягає в укладенні договорів про постачання електричної енергії з якомога найбільшою кількістю споживачів, втім при умовах закупівлі електроенергії для одних споживачів за рахунок отримання попередньої оплати від інших споживачів. Наразі, вже можна прослідкувати на багатьох показових ситуаціях існування таких договірних відносин, що власне така співпраця буде тривати недовго і закінчиться з не досить приємними наслідками для споживача, які можуть виразитись у штрафних санкціях чи припиненні постачання електричної енергії.

За аналізом та моніторингом діяльності багатьох інших Компаній, стала відомою інформація щодо непоодиноких випадків в яких постачальники пропонують споживачам у комерційних пропозиціях ціну електричної енергії на 05 коп., 10 коп., а то й на 20 коп. меншою ніж у інших, що дійсно підкуповує споживача, проте така система співпраці діє лише перший місяць і розрахунок за цією низькою ціною здійснюється за підсумками роботи в першому місяці, втім сумарно протилежна ситуація виникає в наступному розрахунковому періоді, коли ціна для споживача вже зростає на 60 коп. і остаточна ціна стає більшою в рази аніж сама висока ціна на ринку.

Відтак, укладаючи договір споживача про постачання електричної енергії із постачальником договірні відносини між такими сторонами існують не менше ніж два календарні місяці, тому отримуючи остаточний розрахунок за підсумками розрахункового періоду, споживач позбавлений можливості вплинути на ситуацію із неочікуваним збільшенням ціни, що також ставить під сумнів надану можливість переходу до нового постачальника оскільки такий перехід є можливим за умови повного розрахунку із попереднім постачальником.

Окрім цього, за аналізом інших комерційних пропозицій таких недобросовісних постачальників можна прослідкувати наявність низки прихованих витрат, у вигляді запроваджених різноманітних коефіцієнтів, завдяки яким на клієнта покладаються абсолютно всі операційні витрати такого постачальника (купівлі-продажу електричної енергії на сегментах ринку, комісії на покриття банківської гарантії, гарантовані ризики коливання ціни на сегментах ринку, тобто всі витрати, які постачальник зобов’язаний нести для закупівлі електричної енергії споживачу закладаються у таких коефіцієнтах та формулах).

Втім не лише такі «підводні камені» можна прослідкувати у комерційних пропозиціях інших постачальників, окрім цього такі пропозиції для споживача містять в собі умови, до яких входить величезна кількість фінансових, штрафних санкцій, як то штраф за несвоєчасне повідомлення про зміну постачальника. Існують випадки, коли розмір штрафу за реалізацію гарантованої можливості переходу споживача до нового постачальника електричної енергії складає близько трьох місячних або напіврічних розмірів вартості електричної енергії, заявлених споживачем як прогнозований договірний обсяг споживання у відповідний період.

Сервіси, які постачальник додатково пропонує споживачам.

Сьогодні на ринку електроенергії працює понад 400 компаній-постачальників, а тому сервісна підтримка, враховуючи новітні тенденції розвитку є невід’ємною умовою для відповідального енергетичного бізнес-партнера.

В даний час, усі діючі споживачі ТОВ «ООЕК», які уклали договір на постачання електроенергії, мають доступ до Особистого кабінету та зареєструвавшись в ньому кожен побутовий клієнт має можливість: одержати інформацію про стан розрахунків; одержати рахунок за закритий період споживання; без комісії чи додаткових витрат оплатити послуги Компанії; одержати інформацію по діючим тарифам.

Багато постачальників, серед яких і ТОВ «ООЕК», закріплює за споживачами особистого менеджера, який фактично "веде" вашу компанію протягом всього строку дії договору та допомагає у вирішенні будь - яких питань.

ДЕКІЛЬКА МОМЕНТІВ, ЯКІ СЛІД ПАМ’ЯТАТИ В СПІВПРАЦІ З НАМИ:

  • Ми не продаємо своїм клієнтам товар – ми створюємо цінності
  • Для нас кращий прибуток – це насамперед відносини помножені на добробут кожного клієнта
  • Ми раді бачити кожного клієнта, поряд з цим прагнемо до безконтактного користування всіма нашими сервісами.

Постачання електричної енергії клієнту здійснюється за договором про постачання електричної енергії споживачу обраним клієнтом електропостачальником, який отримав відповідну ліцензію, за вільними цінами. Клієнт перед укладенням договору про постачання електричної енергії споживачу має ознайомитись з умовами постачання електричної енергії, правами та обов’язками, обрати відповідну комерційну пропозицію та зазначити її у заяві-приєднані до умов договору. Обрана клієнтом комерційна пропозиція є додатком до укладеного договору. Укладення клієнтом договору про постачання електричної енергії споживачу відбувається шляхом приєднання споживача до договору на умовах обраної комерційної пропозиції, для чого споживач подає електропостачальнику заяву-приєднання. У відповідності до п. 3.2.11. Правил для укладання договору про постачання електричної енергії клієнт разом із заявою-приєднанням також надає постачальнику електричної енергії наступні документи:

1.для юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців:
• копію документа на підтвердження повноважень особи на укладення договору (витяг з установчого документа про повноваження керівника - для юридичних осіб, копію довіреності, виданої в установленому порядку), за необхідності; витяг або копію довідки, або копію виписки з ЄДР;
2.для фізичних осіб:
• довідку про присвоєння ідентифікаційного номера фізичної особи - платника податків або реєстраційний номер картки платника податків, або копію паспорта (від фізичних осіб, які через свої релігійні або інші переконання відмовляються від прийняття ідентифікаційного номера, офіційно повідомили про це відповідні органи державної влади і мають відмітку у паспорті довідка про присвоєння ідентифікаційного номеру фізичної особи - платника податків не вимагається);
3.у визначених законодавством випадках - копію декларації про готовність об’єкта до експлуатації або сертифіката (для новозбудованих та реконструйованих електроустановок), копію декларації про початок виконання будівельних робіт або дозволу на виконання будівельних робіт (для укладення договору про постачання електричної енергії споживачу на будівельні майданчики);
4.документи, що підтверджують наявність договору, укладеного з операторам системи на послуги розподілу (передачі) електричної енергії (паспорт точки розподілу (передачі), інформацію про присвоєний ЕІС-код).

У відповідності до п. 3.3.5 Правил разом із заявою-приєднанням новий споживач постачальника універсальних послуг додатково надає такі документи:

1) для юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців: витяг з ЄДР, роздрукований з Інтернету, або копію довідки, або копію виписки з ЄДР;

2) для фізичних осіб: копію довідки про присвоєння ідентифікаційного номера або реєстраційного номера картки платника податків або копію паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні або інші переконання відмовляються від прийняття ідентифікаційного номера, офіційно повідомили про це відповідні органи державної влади і мають відмітку у паспорті);

3) копію документа, яким визначено право власності чи користування (оренда, позичка, управління тощо) на об'єкт (приміщення), або копію документа, що підтверджує право власності чи користування на земельну ділянку (у разі відсутності на відповідній земельній ділянці об'єкта);

4) копію декларації (повідомлення) про початок виконання будівельних робіт або дозволу на виконання будівельних робіт (для укладення договору споживача про надання послуг з розподілу (передачі) та постачання електричної енергії на будівельні майданчики, якщо наявність такого дозволу є обов'язковою або зазначені документи вимагаються законодавством у сфері містобудування) та/або у визначених законодавством випадках - копію декларації про готовність об'єкта до експлуатації або сертифіката (для новозбудованих та реконструйованих електроустановок).

Договір між електропостачальником та клієнтом укладається шляхом приєднання до розробленого електропостачальником договору на умовах комерційної пропозиції, опублікованої електропостачальником. Договір про постачання електричної енергії постачальником універсальних послуг укладається шляхом приєднання до умов договору про постачання електричної енергії постачальником універсальних послуг, опублікованого на веб-сайті постачальника, шляхом оплати рахунка, отриманого від постачальника універсальної послуги, або фактичного споживання будь-яких обсягів електричної енергії, або підписання заяви-приєднання до умов договору про постачання електричної енергії постачальником універсальних послуг. Договір про купівлю-продаж електричної енергії за «зеленим» тарифом приватним домогосподарством є додатком до договору про постачання електричної енергії із постачальником універсальних послуг. Для його укладення клієнт надає наступні документи:

  • • Копія паспорту та ідентифікаційного податкового номера (реєстраційного номера облікової картки платника податків) споживача (для ідентифікації, за наявності) ;
  • • Копії документів, якими підтверджується право власності (користування) на земельну ділянку, право власності на житловий будинок та інші об’єкти нерухомого майна приватного домогосподарства;
  • • Копію паспорта точки розподілу/передачі електричної енергії приватного домогосподарства, у якому наявна інформація про встановлення генеруючої(-их) установки(-ок) з можливістю відпуску електричної енергії та організації окремого комерційного обліку відповідно до вимог Кодексу комерційного обліку;
  • • Копію технічного паспорта на житловий будинок або інші об’єкти нерухомого майна приватного домогосподарства та кадастровий номер земельної ділянки, на якій(-их) встановлена(-і) генеруюча(-і) установка(-и);
  • • Інформацію банку (у тому числі роздруковану з мережі інтернет) про банківські реквізити рахунку, відкритого в банківській установі, що має діючу ліцензію НБУ щодо провадження банківської діяльності на території України, для перерахування коштів постачальником універсальних послуг за вироблену генеруючою(-ими) установкою(-ами) приватного домогосподарства за «зеленим» тарифом електричну енергію;
  • • Згода членів приватного домогосподарства та копії їх індивідуальних податкових номерів (довідок про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків);
  • • Копія довіреності в разі звернення уповноваженого представника та копія паспорту уповноваженого представника (для ідентифікації, за наявності);

Ви хочете зменшити витрати на оплату за спожиту електричну енергію — раціонально використовуйте електричну енергію в побуті!

Уважно читайте інструкцію з експлуатації побутових електроприладів!

Детальніше

Відповідно до Правилами роздрібного ринку електричної енергії (далі – ПРРЕЕ) Споживач має право в установленому цими Правилами порядку на зміну електропостачальника шляхом укладення нового договору про постачання електричної енергії споживачу (постачання електричної енергії постачальником універсальних послуг) з новим електропостачальником.

Процес зміни Споживачем електропостачальника забезпечується суб’єктами (учасниками) ринку електричної енергії та учасниками роздрібного ринку електричної енергії, які задіяні у процесі зміни електропостачальника та забезпечують зміну та інформаційний обмін під час такої зміни на безоплатній основі.

Зміна електропостачальника за ініціативою Споживача має бути завершена протягом періоду, що починається з дня повідомлення Споживачем нового електропостачальника про наміри змінити попереднього електропостачальника, але у строк, що не перевищує 21 календарний день з дня вказаного повідомлення.

Повідомлення про намір укласти новий договір з новим електропостачальником надається Споживачем у вигляді заяви-приєднання до Договору про постачання електричної енергії з зазначенням необхідної інформації та наданням додаткових документів згідно норм ПРРЕЕ. Датою початку процедури зміни електропостачальника вважається дата отримання від Споживача всіх необхідних даних та документів.

Попередній електропостачальник не пізніше ніж за 5 календарних днів до закінчення строку дії договору про постачання електричної енергії Споживачу має виставити споживачу рахунок за електричну енергію, сформований на підставі прогнозних даних комерційного обліку, наданих адміністратором комерційного обліку.

У визначену дату зміни електропостачальника постачальник послуг комерційного обліку в присутності Споживача та/або оператора системи повинен зняти фактичні покази засобу (засобів) вимірювальної техніки або забезпечити їх зчитування автоматизованою системою комерційного обліку.

Зважаючи на зазначене, попередній електропостачальник направляє Споживачу рахунки за електричну енергію, сформовані на підставі отриманих від оператора системи розподілу прогнозних даних комерційного обліку. Коригуючі рахунки за фактичними показниками на дату зміни електропостачальника будуть підготовлені після отримання від оператора системи розподілу фактичних показників на цю дату.

Новий електропостачальник на запит споживача повинен повідомляти його про етапи виконання процедури зміни електропостачальника. Датою зміни електропостачальника вважається дата зміни записів у реєстрах груп споживачів електропостачальників.