Постачання електричної енергії клієнту здійснюється за договором про постачання електричної енергії споживачу обраним клієнтом електропостачальником, який отримав відповідну ліцензію, за вільними цінами. Клієнт перед укладенням договору про постачання електричної енергії споживачу має ознайомитись з умовами постачання електричної енергії, правами та обов’язками, обрати відповідну комерційну пропозицію та зазначити її у заяві-приєднані до умов договору. Обрана клієнтом комерційна пропозиція є додатком до укладеного договору. Укладення клієнтом договору про постачання електричної енергії споживачу відбувається шляхом приєднання споживача до договору на умовах обраної комерційної пропозиції, для чого споживач подає електропостачальнику заяву-приєднання. У відповідності до п. 3.2.11. Правил для укладання договору про постачання електричної енергії клієнт разом із заявою-приєднанням також надає постачальнику електричної енергії наступні документи:

  1. для юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців:
  2. • копію документа на підтвердження повноважень особи на укладення договору (витяг з установчого документа про повноваження керівника - для юридичних осіб, копію довіреності, виданої в установленому порядку), за необхідності; • витяг або копію довідки, або копію виписки з ЄДР;
  3. для фізичних осіб:
  4. • довідку про присвоєння ідентифікаційного номера фізичної особи - платника податків або реєстраційний номер картки платника податків, або копію паспорта (від фізичних осіб, які через свої релігійні або інші переконання відмовляються від прийняття ідентифікаційного номера, офіційно повідомили про це відповідні органи державної влади і мають відмітку у паспорті довідка про присвоєння ідентифікаційного номеру фізичної особи - платника податків не вимагається);
  5. у визначених законодавством випадках - копію декларації про готовність об’єкта до експлуатації або сертифіката (для новозбудованих та реконструйованих електроустановок), копію декларації про початок виконання будівельних робіт або дозволу на виконання будівельних робіт (для укладення договору про постачання електричної енергії споживачу на будівельні майданчики);
  6. документи, що підтверджують наявність договору, укладеного з операторам системи на послуги розподілу (передачі) електричної енергії (паспорт точки розподілу (передачі), інформацію про присвоєний ЕІС-код).

Договір між електропостачальником та клієнтом укладається шляхом приєднання до розробленого електропостачальником договору на умовах комерційної пропозиції, опублікованої електропостачальником. Договір про постачання електричної енергії постачальником універсальних послуг укладається шляхом приєднання до умов договору про постачання електричної енергії постачальником універсальних послуг, опублікованого на веб-сайті постачальника, шляхом оплати рахунка, отриманого від постачальника універсальної послуги, або фактичного споживання будь-яких обсягів електричної енергії, або підписання заяви-приєднання до умов договору про постачання електричної енергії постачальником універсальних послуг. Договір про купівлю-продаж електричної енергії за «зеленим» тарифом приватним домогосподарством є додатком до договору про постачання електричної енергії із постачальником універсальних послуг. Для його укладення клієнт надає наступні документи: